Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN T'vlaams Cadeautje

Artikel 1 : IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

T'vlaams Cadeautje

Naam ondernemer: Verbeke Francine

Vestigingsadres: Beselarestraat 17 ,8980 Zonnebeke

Tel.: +32(0)472/40.91.94 te bereiken op werkdagen van 09 u tot 19 u

E-mailadres: tcadeautje@hotmail.com

btw: BE0790 143 093

Artikel 2 : ALGEMEEN

De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde ingezien worden en zijn van toepassing op alle producten, bestellingen, aanbiedingen en diensten die door T'vlaams Cadeautje geleverd/gemaakt worden.

Door aanvaarding van de algemene voorwaarden bij de bestelling, wordt de koper geacht de voorwaarden gelezen te hebben. Indien u een schriftelijk exemplaar wenst, kan dit op uw verzoek bezorgd worden.

Artikel 3 : HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Ons aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Deze product beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De door de ondernemer gebruikte afbeeldingen, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige productinformatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 : BESTELPROCEDURE

Je kan 24u per dag, 7 dagen per week bestellen via onze webshop, e-mail of

via onze Facebookpagina : https://www.facebook.com/T-Vlaams-Cadeautje/

De procedure verloopt als volgt:

Optie 1: via de webshop

Via onze webshop kun je de gekozen producten toevoegen in de winkelwagen, je volgt de nodige instructies om uw bestelling af te ronden.

Optie 2: via e-mail

Je kan bij interesse in een product steeds een e-mail sturen naar : tcadeautje@hotmail.com

Optie 3: via onze Facebook pagina https://www.facebook.com/T-Vlaams-Cadeautje/

Je kan bij interesse in een product steeds een privé bericht verzenden via onze Facebookpagina .  Nadat u uwbestelling hebt geplaatst, ontvangt u van ons een bevestigings e-mail. In deze bevestiging staat een overzicht van uw bestelling en het totaalbedrag ( inclusief verzendingskosten) die door u dient te worden voldaan .

Artikel 5 : DE PRIJS

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens wettelijke prijswijzigingen.

T'vlaams Cadeautje hanteert geen minimum bestelbedrag

Artikel 6 : BETALINGEN

Wij zien de betaling van het totaalbedrag inclusief verzendkosten graag binnen 5 dagen tegemoet, door middel van overschrijving op ons rekeningnummer.

IBAN: BE12 7370 6412 1992

BIC: kredbebb 

Met vermelding van uw naam en ordernummer of indien vermeld de gestructureerde mededeling.

Uw bestelling wordt geannuleerd indien het totaalbedrag incl. verzendkosten niet binnen genoemde 5 dagen door T'vlaams Cadeautje ontvangen is.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte en vermelde betaalgegevens onverwijld aan T'vlaams Cadeautje te melden.

Artikel 7 : LEVERING/AFHALEN

Na ontvangst van uw betaling zal uw bestelling binnen de 5 à 10 werkdagen verzonden worden.

Indien onverhoopt artikelen, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar zijn, of een langere levertermijn hebben, wordt dit aan u gemeld .

Levertijd: staat op 5 tot 10 werkdagen vanaf de ontvangen betaling.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.

Overschreden leveringstijden geven de klant geen recht op schadevergoedingen of annuleren van de bestelling.

Verzending:

Alle bestellingen worden verzonden via Bpost, de vermelde verzendkosten zijn enkel van toepassing voor België.

De bestelling wordt afgeleverd op het door u opgegeven adres. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. Deze kosten van transport en levering kunnen afzonderlijk aan de koper overgemaakt worden.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

T'vlaams Cadeautje kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en diefstal, en de daardoor geleden schade, van de goederen, aan het verzonden goed. De koper draagt in dit geval de volledige verantwoordelijkheid hierover.

Indien u zekerheid wilt over uw bestelling dan kan u er voor kiezen de bestelling verzekerd te laten versturen, de extra kosten hiervoor komen geheel voor de koper

Tevens is de koper verplicht de geleverde goederen onmiddellijk bij levering op transportschade en op mankementen te controleren, en bij eventuele schade dit binnen de 24 uur te melden aan T'vlaams Cadeautje

Afhalen:

Naast het verzenden van de artikelen, bestaat ook de mogelijkheid om uw bestelling na afspraak op te komen halen op volgend adres:

Beseslarestraat 17 , 8980 Zonnebeke

Ophalen kan na ontvangst van het factuurbedrag op onze rekening. 

De verzendkosten komen in dit geval te vervallen.

Artikel 8 : AANSPRAKELIJKHEDEN

T'vlaams Cadeautje  besteed de uiterste zorg in het ontvangst nemen en de uitvoering van de bestelling.

Tevens is er de nodige zorg besteed aan alle (handgemaakte) producten. T'vlaams Cadeautje is niet aansprakelijk voor de schade die voorkomt uit het onjuist gebruik van een door T'vlaams Cadeautje geleverd product. T'vlaams Cadeautje is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van T'vlaams Cadeautje.

De totale aansprakelijkheid bedraagt niet meer dan de vergoeding die u voor het betreffende product/artikel hebt betaald.

Afbeeldingen:

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc., op de website van T'vlaams Cadeautje worden zo exact mogelijk weergegeven en omschreven en kunnen afwijken van de werkelijkheid en dit wat betreft kleur, afmetingen, gewicht en textuur van het materiaal. 

(De instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hierop een invloed hebben).

Communicatie en verwerking:

T'vlaams Cadeautje is een webwinkel en daarom afhankelijk van derden zoals een internet provider, T'vlaams Cadeautje is niet aansprakelijk voor communicatie verlies en vertraging van het verwerken van de bestelling door nalatigheid bij deze partijen.

T'vlaams Cadeautje kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor alle bovenstaande aangehaalde afwijkingen, deze kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9 : RETOURNEREN/HERROEPINGSRECHT

T'vlaams Cadeautje doet zijn uiterste best om alle (handgemaakte) producten op een zo goed mogelijke manier te creëren. Voldoet een product echter niet aan uw eisen of wensen dan bieden wij de mogelijkheid om betreffende artikel conform de algemene voorwaarden in de rubriek HERROEPINGSRECHT te retourneren.

Artikel 10 : PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden versterkt en worden uitsluitend gebruikt voor verwerking van bestellingen en voor interne marketingdoeleinden, zoals het toesturen van mailings.

Artikel 11 : TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van T'vlaams Cadeautje is, naast deze Algemene Voorwaarden, het Belgische recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Algemene Voorwaarden T'vlaams Cadeautje – 2021